Hinnasto 30.6.2017 - 30.6.2018


Perusmaksut

Arkisin klo 6.00-20.00

5,90

Lauantaisin ja aattoina 6.00-16.00

5,90

Muina aikoina

9,00

Ennakkotilausmaksu

7,10

Lentokenttälisä lentokentältä lähdettäessä

2,50

Odotusmaksu eur/tunti

47,04


Matkataksat

Taksa I

1-2 henkilöä

1,60 eur/km

Taksa II

3-4 henkilöä

1,91 eur/km

Taksa III

5-6 henkilöä

2,07 eur/km

Taksa IV

yli 6 henkilöä

2,23 eur/km


Hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveroa.


Kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi taksaluokkaa valittaessa. Mikäli asiakkaan kuljettaminen edellyttää
autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, ajo-matkamaksu määräytyy taksaluokan III mukaisesti.


Lisämaksut

Isokokoisten esineiden ja kotieläinten kuljettamisesta lisämaksu on enintään 2,80. Lisämaksua ei saa periä tavanomaisista
matkatavaroista eikä näkövammaisen opaskoirasta. Ennakkotilauksesta peritään enintään 7,10 suuruinen ennakkotilaus-
maksu silloin, kun kuljetus on tilattu vähintään 30 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa. Avustamislisä on enin-
tään 15,70, joka saadaan periä, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä
autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettämyyttä koskevat, taksiliikennelain
(217/2007) 2§:n 6 kohdan mukaiset vaatimukset. Avustamislisä on enintään 31,40, joka saadaan periä jos asiakasta avus-
tetaan kuten edellisessä kohdassa on mainittu sekä kantamaan hänet käsivoimin tai erityisen CE- merkityn porraskiipijän
avulla rakennuksen portaikossa. Lentokenttälisä peritään lentoasemalta lähtevistä kyydeistä ja se on yhtä suuri kuin se maksu,
jonka taksi joutuu maksamaan päästäkseen lentokentällä matkustajaterminaalin alueelle noutamaan asiakasta. Helsinki-
Vantaan lentokentällä lentokenttälisä on suuruudeltaan 2,50. Asiakkaan kuljettamisessa tarvittavien paarien noutamisesta ja
asentamisesta autoon ennen varsinaisen kuljetuksen alkua 29,20 suuruinen lisämaksu.


Tavarakuljetukset

Kuljetukset, joissa taksit kuljettavat max.100kg painoisia tavaroita, kirjeitä yms. lähetyksiä, eikä kyydissä ole lainkaan
henkilömatkustajia ovat tavarakuljetuksia. Nämä kuljetukset ovat taksien vapaasti hinnoiteltavissa. Tavarakuljetusten hinta
sisältää 24 % arvonlisäveroa.

Taksien taksat vahvistaa valtioneuvosto. Lisätietoja: www.taksiliitto.fi